Misyonumuz

 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların, o cümlədən, uşaqların
  reabilitasiya xidmətlərindən yararlanmasına kömək etmək, psixi
  sağlamlıqlarının qorunmasına kömək etmək, onların hüquqlarını
  qorumaq, sosial bərabərlik və inkluziya təşəbbüslərini artırmaq, bu
  istiqamətdə cəmiyyəti maarifləndirmək.
 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara sosial mühitdə sərbəst
  özünü idarə etmək bacarığını yiyələndirmək.
 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləyən
  mütəxəssislərin bacarıqlarını artırmaq.
 • Ölkədəki ASP-nın dəyərləndirilməsi və diaqnostikası ilə
  əlaqəli statistikanın dünya standartlarına gətirmək.
 • ASP olan uşaqların erkən diaqnostikası və sıx reabilitasiya
  almaları üçün maarifləndirmələrin işlərini aparmaq.
 • ASP olan uşaqlara Tətbiqi Davranış Analizinə əsaslanan
  tədris metodu ilə xüsusi təhsil vermək.
 • Ölkədə xüsusi təhsil və tədris metodlari ilə əlaqəli ədəbiyyati artırmaq.
 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan hər bir uşağı elmi əsaslı, nəzəri və
  praktik biliklərə əsaslanan fərdiləşdirilmiş tədris planı tətbiq edərək
  etibarlı, və şəffaf təhsil mühit ilə təmin etmək.