GÜNÜ UZADILMIŞ TƏLİM PROQRAMI

Günü uzadılmış təlim proqramında 0-6, 6-12, 12-18, 18-24 yaş qrupu ASP və ya inkişaf pozuntuları olan uşaq və yeniyetmələr təlim almaqdadır. Təlim 09:00-15:30 saatları arası davam edir. Günü uzadılmış təlim prossesi Tətdiqi Davranış Analizi metodlarına əsaslanır. Bu təlim proqramı uşağın yaş və inkişafına uyğun fərdiləşdirilmiş tədris planı ilə tətbiq edilir. Günü uzadılmış təlim proqramlarında həmçinin həftədə ən azı bir gün ev proqramları təşkil olunur. Ev proqramları ilə uşaqlara təlim proqramlarında öyrəndiyi bacarıqları ilk öncə evdə daha sonra isə sosial cəmiyyətdə ümumiləşdirilməsi öyrədilir.