Misyonumuz

  • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların, o cümlədən, uşaqların reabilitasiya xidmətlərindən yararlanmasına kömək etmək, psixi sağlamlıqlarının qorunmasına kömək etmək, onların hüquqlarını qorumaq, sosial bərabərlik və inkluziya təşəbbüslərini artırmaq, bu istiqamətdə cəmiyyəti maarifləndirmək.
  • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara sosial mühitdə sərbəst özünü idarə etmək bacarığını yiyələndirmək.
  • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləyən mütəxəssislərin bacarıqlarını artırmaq.
  • Ölkədəki ASP-nın dəyərləndirilməsi və diaqnostikası ilə əlaqəli statistikanın dünya standartlarına gətirmək.
  • ASP olan uşaqların erkən diaqnostikası və sıx reabilitasiya almaları üçün maarifləndirmələrin işlərini aparmaq.
  • ASP olan uşaqlara Tətbiqi Davranış Analizinə əsaslanan tədris metodu ilə xüsusi təhsil vermək.
  • Ölkədə xüsusi təhsil və tədris metodlari ilə əlaqəli ədəbiyyati artırmaq.
  • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan hər bir uşağı elmi əsaslı, nəzəri və praktik biliklərə əsaslanan fərdiləşdirilmiş tədris planı tətbiq edərək etibarlı, və şəffaf təhsil mühit ilə təmin etmək.