FƏRDİ İNKİŞAF PLANI NƏDİR?

Xüsusi təhsildə ən başlıca diqqət edilməsi vacib olan amillərdən biri fərdi inkişaf planıdır. Bir çox dünya ölkələrinin təhsil sistemində ümumi tədris planı ilə yanaşı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara məxsus fərdi inkişaf planı da formalaşdırılmaqdadır. Fərdi inkişaf planı  vasitəsi ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar öz yaşıdlarDavamı…

AİLƏ TƏHSİL PROQRAMLARININ ƏHƏMİYYƏTİ

Autizm sindromlu uşaqların heç kimdən asılı olmadan yaşaması, inkişaf mərhələlərinə aid bir çox bacarıqları qazanması, göstərdiyi problem davranışların ortadan qalxması üçün reabilitasiya təhsili çox böyük əhəmmiyət kəsb edir.  Autizmli uşaqların reabilitasiya təhsili ilə yanaşı  onlara səbr, sevgi və anlayışla yanaşan ana ataya ehtiyaclarıDavamı…

PROBLEM DAVRANIŞLAR

Problem davranışlar uşaqların yeni bacarıqlar öyrənməsini və var olan bacarıqların istifadəsini əngəlləyən, uşağın və ailənin cəmiyyətə, günlük həyata adaptasiya olmağına mane olan və eyni zamanda uşağa zərər verən davranışlar olaraq tanıdılır. Valideynlərin və mütəxəssislərin aşağıdakı sualları özlərindən soruşaraq hansı davaranışların hDavamı…

AUTİZMLƏ HƏYAT VƏ AİLƏ

Ailələrin çoxu uşaqlarının autizm sindromlu olduğunun fərqinə gec varır. Belə ki, autizmli uşaqlarla digər uşaqlar arasında fiziki cəhətdən heç bir fərq görsənmir. Bəzi autizmli uşaqlar çox hərəkətli olurlar. Xüsusiyyətlərini sadalayacaq olsaq, autizm sindromlu uşaqlar adları ilə onlara səsləndiyimizdə baxmırlar, göz kontaktı qurmaqda çətinlik çəkirlərDavamı…